28-03-2016: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ