15-03-2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ