21-01-2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 99/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ACCESS CONTROL (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ