09-12-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Π.Ε ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ