27-10-2015: ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 24/09/2015 ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ