09-10-2015: Περίληψη της Νο 86 /2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της