09-10-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Προκήρυξης: 86 /2015 Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής