09-10-2015: Περίληψη της Νο 87 /2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ.Συγ