16-09-2015: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β΄)