24-08-2015: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΈΒΡΟΥ»