13-08-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.