13-08-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Δ΄ στη Λέρο, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις