29-07-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την ανάδειξη αναδόχου για την Συνοδεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων από τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής προς τις ανοικτές μονάδες φιλοξενίας έως 31 Οκτωβρίου 2015»