27-07-2015: Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών << Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας>> για το διάστημα από 01.08.2015 έως 31.12.2015 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης