20-07-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών «Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων (CPV: 90460000): στο ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας για το διάστημα εννέα (9) μηνών από 01/08/2015 έως 30/04/2016 ».