20-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ,ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ