05-11-2019: Πρόσκληση Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για τις ανάγκες φιλοξενίας προσφύγων κ μεταναστών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρόσκληση Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για τις ανάγκες φιλοξενίας προσφύγων κ μεταναστών

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προτίθεται να μισθώσει Παρόχους Υπηρεσιών – Τουριστικά καταλύματα για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο ΔΟΜ ενδιαφέρεται για τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον 20 κλινών που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με διεύθυνση αποστολής την οδό Δωδεκανήσου 6, 17456 Άλιμος έως τις 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΟΜ https://greece.iom.int/el/tenders. Επιπλέον, μπορούν να λάβουν ένα πλήρες αντίγραφο του τεύχους δημοπράτησης επικοινωνώντας με το Τμήμα Προμηθειών του ΔΟΜ στη διεύθυνση iomgrprocurement@iom.int