04-02-2015: Εισηγήσεις & Παρεμβάσεις από την Εκδήλωση της ΥΠΥ για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος"«Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής"