30-10-2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ