05-09-2014: Α3 poster παρουσίασης έργου"ενίσχυση των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής"