26-11-2019: Προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με πεδίο δράσης το μεταναστευτικό/προσφυγικό στο σχετικό μητρώο.

Προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με πεδίο δράσης το μεταναστευτικό/προσφυγικό στο σχετικό μητρώο.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.