20-11-2019: Εκκένωση (δημόσιων ή ιδιωτικών) κτιρίων που έχουν παρανόμως καταληφθεί

Για την ανακοίνωση του Γραφείου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρακαλώ πατήστε εδώ