11-01-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής καλεί τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ΥΠΥ ή προτίθενται να αναλάβουν δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών είτε αναλαμβάνοντας αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα είτε τη διεκπεραίωση επί μέρους διαδικασιών της υπηρεσίας μέσω χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 7001/2/1454−κδ΄ κοινής υπουργικής απόφασης (2491 Β’ 2012).
Mπορείτε να δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.