30-12-2015: "Τα παιδιά μιλούν ζωγραφίζοντας- Ας τα ακούσουμε!"

"Τα παιδιά μιλούν ζωγραφίζοντας- Ας τα ακούσουμε!"
Μια δράση της  Ραφίκα Σαουίς  και  της Αίγλης Δράκου για την ΜΚΟ "Γιατροί του Κόσμου" στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου.

Τα  ασυνόδευτα ανήλικα στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Μόριας Λέσβου,  ζωγράφισαν τους τοίχους των  οικίσκων εντός των οποίων διαμένουν στο  Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου.Υπό την εποπτεία των Ραφίκα Σαουίς (ηθοποιός-σκηνοθέτης) και Αίγλης Δράκου (φωτογράφος-εικαστικός), οργανώθηκε εικαστικό βιωματικό εργαστήριο με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού στα πλαίσια του οποίου τα ασυνόδευτα ανήλικα κλήθηκαν να αποτυπώσουν σε μεγάλες επιφάνειες τα συναισθήματα τους, καθ'όλο αυτό το διάστημα μετάβασης από τη χώρα προέλευσης στη χώρα πρώτης υποδοχής. Ενδεικτικά παραθέτουμε έργα τους στο εσωτερικό και τους τοίχους των οικίσκων. Η εικαστική παρέμβαση των παιδιών άλλαξε ριζικά την ατμόσφαιρα και το κυρίαρχο κλίμα στους εξωτερικούς χώρους του ΚΕΠΥ Μόριας Λέσβου καθώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι χώροι αυτοί πήραν την ένταση, το χρώμα, την ομορφιά και την ζωντάνια της παιδικής τους ματιάς.  Μέσα από το αναφερόμενο εργαστήριο αυτό έγινε φανερό ότι με πολύ περιορισμένα μέσα και υλικά μπορούν αντίστοιχοι χώροι -και ειδικά χώροι υποδοχής ανηλίκων- να αναδιαμορφωθούν με πολύ σημαντικά οφέλη στη διάθεση και τον ψυχισμό των φιλοξενουμένων παιδιών. 

 φωτο