27-10-2015: Πρόγραμμα εκδήλωσης ΥΠΥ 29.10.15 Τελική αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος "Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής , για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών "

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής πραγματοποιεί  εκδήλωση για την παρουσίαση
της υλοποίησης του Έργου "Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κινητών Μονάδων
Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό
υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών", την Πέμπτη 29.10.15, στο ξενοδοχείο
Electra Palace , Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα.
Η εκδήλωση πρόκειται να εστιάσει στην πρόκληση της καλύτερης δυνατής
θωράκισης δυνητικών θυμάτων βίας, εκμετάλλευσης, διακίνησης ανθρώπων
κι εν γένει στην διαχείριση της ευαλωτότητας επ΄αφορμή της διαδικασίας
διαλογής και κατηγοριοποίησης (screening) που πραγματοποιείται στις
Κινητές μας Μονάδες. 
Μπορείτε να δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης