07-09-2015: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 69/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, κάντε κλικ εδώ