28-04-2015: Θέση Συν. Εμπειρογνώμονα σε θέματα Πρώτης Υποδοχής (αναλυτή πληροφοριακών συστημάτων) από την Διεθνή Καθολική Επιτροπή Μετανάστευσης (ICMC)

Διεθνής Καθολική Επιτροπή Μετανάστευσης  (ICMC)
 
Αποστολή της  Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η προστασία των προσφύγων, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των εκτοπισμένων, των μεταναστών, και άλλων κατηγοριών ανθρώπων που έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους  ανεξαρτήτως πίστης, θρησκείας, φυλής, εθνικότητας. 
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο για τη θέση εργασίας ΕΔΩ