20-01-2015: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ"

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιεί την ενδιάμεση εκδήλωση για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Έργου "Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών". Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 στο  Electra Palace Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα.  Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων της εκδήλωσης σχετίζεται με τη  διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών.

Χρόνος προσέλευσης: 10.00-10.30 π.μ.

Διάρκεια εκδήλωσης :10.30-14.00 μ.μ.

Poster Εκδήλωσης ( μέγεθος Α3)