19-12-2014: Ενημερωτική επίσκεψη στελεχών του Τμήματος Δομών Φιλοξενίας της ΥΠΥ σε Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Στελέχη του Τμήματος Δομών Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επισκέφτηκαν Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης περί των καλών πρακτικών που  ακολουθούνται από επαγγελματίες με μακρά εμπειρία και γνώση στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Το έργο της εν λόγω Δομής ταυτίζεται εν πολλοίς με την αποστολή και την ομάδα επωφελούμενων των υπό διαμόρφωση Δομών Φιλοξενίας της ΥΠΥ. Κατά συνέπεια, τα στελέχη της ΥΠΥ είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν  πιθανούς περιορισμούς και ευκαιρίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν  εν όψει έναρξης λειτουργίας των αντίστοιχων δομών της ΥΠΥ στο άμεσο μέλλον. Στους φιλοξενούμενους της δομής μοιράστηκαν δώρα λόγω εορταστικής περιόδου ενώ τα στελέχη δεν παρέλειψαν να συζητήσουν και με μέλη της συγκεκριμένης ομάδας για την διαβίωσή τους σε μια Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας  όπως αυτή.