19-12-2014: Ενημερωτική επίσκεψη στελεχών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στη Μαδρίτη

Στελέχη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής πραγματοποίησαν ενημερωτική επίσκεψη σε Κέντρο Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου στη Μαδρίτη κατά το διάστημα 10-12 Δεκεμβρίου 2014 στα πλαίσια εκπαιδευτικού κύκλου 
του EASO σχετικού με τηρούμενες καλές πρακτικές στον αναφερόμενο τομέα. 
Τα στελέχη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής παρακολούθησαν σχετικές εισηγήσεις στο Αρμόδιο Γραφείο Ασύλου και Προσφυγικού Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, στο τμήμα Υποστήριξης και Ενσωμάτωσης Μεταναστών του Υπουργείου Εργασίας καθώς επίσης και στον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό όπου η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε ζητήματα πρώτης υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο.
Τα στελέχη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τους όρους λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων στην Alcobendas και να ξεναγηθούν σε αυτό από τη Διευθύντρια και το προσωπικό του Κέντρου, οι οποίοι μερίμνησαν για την παροχή επαρκούς πληροφοριακού υλικού.
Η προγραμματικά ενταγμένη στο χρονοδιάγραμμα εργασιών της Υπηρεσίας εν θέματι επίσκεψη, αποσκοπούσε στην μεταβίβαση τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή ιδεών προκειμένου να υλοποιηθεί κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο η λειτουργία και η διαχείριση των υπό διαμόρφωση Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής καθώς και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο επεξεργασίας έγιναν θεματικές όπως η δομή και η διάρθρωση των υπό διαμόρφωση Κέντρων βάσει του παραδείγματος της Alcobendas, οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις μεταναστών, καθώς επίσης και ο αριθμός των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που δύναται να εξυπηρετήσει κάθε Δομή ανάλογα με το δυναμικό της.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ευχαριστεί θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκπαιδευτικής επίσκεψης. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους : Florentina Salvador, Δ/ντρια
του Κέντρου Προσφύγων της Alcobendas, José Javier Sánchez Espinosa, Διευθυντή του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, κα Cristina Sosa Erdozain, Προϊσταμένη του Τμήματος Ασύλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, κα Cruz Fajardo Vizcaino, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων του Υπουργείου Εργασίας και στην κα Paloma Iznaola Bravo για την υποδειγματική φιλοξενία και τις εξαιρετικά διαφωτιστικές εισηγήσεις τους.
Φωτο 1