30-10-2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για επαγγελματίες

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ιδρύθηκε με το Ν.3907/2011 κι έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη χώρα,σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προβαίνει στην προκήρυξη
διαγωνισμών για δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Δομών Φιλοξενίας που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:
(α) Καθαριότητα
(β) Απολύμανση
(γ)Σίτιση
(δ)Πλυντικά
(ε)Λύματα
(στ)Είδη Προσωπικής Υγιεινής
(ζ)Γραφική ύλη
(η)Είδη ρουχισμού-υπόδησης (σεντόνια-κουβέρτες)
(θ) Ασφάλεια  (Εταιρείες Security)
(η)Εκδόσεις-Εκτυπώσεις
Προκειμένου να διεκπεραιωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαγωνισμοί αυτοί και να διασφαλιστούν υψηλά κριτήρια ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,παρακαλούνται όσες εταιρείες διαθέτουν πιστοποίηση ISO κσι δραστηριοποιούνται στους ως άνω τομείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το είδος της πιστοποίησης που διαθέτουν και την γεωγραφική περιοχή την οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν.
a.stamatopoulou@firstreception.gov.gr
p.baltis@firstreception.gov.gr

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί.
Δείτε το έγγραφο εδώ