Κ.Υ.Τ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΕΒΡΟΥ

To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013 στο Φυλάκιο Έβρου προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση δράσεων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που σχετίζονται με τη δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση μικτών μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας. Πρόκειται για μια δομή, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η οποία, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 11.1/1076 Κ.Υ.Α. έχει ως αποστολή «την υποδοχή αλλοδαπών που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Kατά την υποδοχή αυτή λαμβάνουν χώρα ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική στήριξη, η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά.» Ο μέγιστος αριθμός ημερών παραμονής στο ΚΥΤ είναι 25 μέρες. Κάνοντας τον απολογισμό με στατιστικά στοιχεία, για τους μήνες λειτουργίας του, Κ.Υ.Τ. από τον Μάρτιο του 2013 έως και τον Oκτώβριο του 2015, καταγράφηκαν 7.452 αλλοδαποί, εκ των οποίων 6.216 άνδρες και 1.236 γυναίκες. Η πλειοψηφία των προσωρινά διαμενόντων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών ενώ οι οικογένειες κι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν τις συχνά εμφανιζόμενες ευάλωτες ομάδες που φιλοξενούνται στο ΚΥΤ Φυλακίου.


    
ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης:
 • Παρέχεται διερμηνεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των εργαζομένων με τους προσωρινά διαμένοντες. Η διερμηνεία πραγματοποιείται σε συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας και ακρίβειας


 • Χορηγούνται ρούχα και υποδήματα στους εισερχόμενους που έχουν παρόμοια ανάγκη
 • Παρέχονται είδη προσωπικής υγιεινής και κλινοσκεπάσματα τα οποία ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των διαμενόντων.


 • Οι διαμένοντες αξιοποιούν τον ανοιχτό, αύλειο χώρο καθώς και τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψυχαγωγίας και λατρείας καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. (7.00π.μ.-22.00μ.μ.)


 • Γευματίζουν τρεις φορές την ημέρα σε καθορισμένες ώρες. Μπορούν αν θέλουν, να αποσυρθούν για την προσευχή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο λατρείας. • Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων για τον καθαρισμό των ατομικών τους ειδών


 • Μπορούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού των αιθουσών εστίασης και ψυχαγωγίας για την παρασκευή βρεφικών γευμάτων και ροφημάτων στην περίπτωση που έχουν παιδιά. • Η χρήση λουτρών και W.C. είναι ελεύθερη καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου
  Η υποδομή του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:
 • χώρο αναμονής για τους νεοεισερχόμενους στο κέντρο
 • ιατρείο/εξεταστικό χώρο για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων και την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • γραφεία που διαμορφώνονται κατ΄αναλογία της οργανωτικής διάρθρωσης
 • ειδικά διαμορφωμένους χώρους διαβίωσης
 • ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψυχαγωγίας
Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:
 • Κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας , αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου
 • Κλιμάκιο καταγραφής και εξακρίβωσης, αρμόδιο για την καταγραφή και εξακρίβωση της ταυτότητας και των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών
 • Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αρμόδιο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών

 • Κλιμάκιο ενημέρωσης, αρμόδιο για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Κάθε φιλοξενούμενος-η στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όποια στιγμή κι αν θελήσει να μιλήσει σε ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε συνθήκες δε απόλυτης εμπιστευτικότητας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Σε ειδικό ψυχικής υγείας θα κατευθυνθούν και οι προσωρινά διαμένοντες/διαμένουσες των οποίων η κατάσταση θα εκτιμηθεί από πλευράς του ιατρικού ελέγχου ότι χρήζει ψυχολογικής στήριξης. Τους ενδιαφερόμενους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευμένος διαπολιτισμικός μεσολαβητής/διερμηνέας καθ ΄όλη τη διάρκεια των συνεδριών εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης– Επικοινωνία με τρίτους

Το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. προσπαθεί να διευκολύνει την επικοινωνία των φιλοξενουμένων με εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. , με συλλόγους και κοινότητες αλλοδαπών καθώς επίσης και με συγγενικά πρόσωπα. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Το προσωπικό του κέντρου παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται. Οι προσωρινά διαμένοντες έχουν το δικαίωμα να δέχονται δικηγόρους και συγγενικά πρόσωπα σε προβλεπόμενες ώρες επισκεπτηρίου. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν γραφική ύλη, φάκελο και χαρτί προκειμένου να αποστείλουν επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Τέλος υπάρχει πρόσβαση σε τηλεφωνική συσκευή προκειμένου να επικοινωνήσουν με πρόσωπα και Οργανώσεις και να δεχθούν κλήσεις.

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Παράπονα προσωρινά διαμενόντων

Οι προσωρινά διαμένοντες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν το παράπονό τους με τη βοήθεια διερμηνέα σε ειδική φόρμα. Τα παράπονα περισυλλέγονται από το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. και στην συνέχεια προωθούνται στην Κεντρική Υπηρεσία . Αξιοποιούνται από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης της εύρυθμης λειτουργίας του Κ.Υ.Τ. και της διασφάλισης ποιότητας.

Κ.Υ.Τ. Παρουσία εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών

Στο Κ.Υ.Τ. βρίσκεται στη διάθεση των προσωρινά διαμενόντων εκπρόσωπος της Υ.Α. του Ο.Η.Ε. καθώς επίσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. (Δ.Ο.Μ.) Ο ρόλος των εκπροσώπων της Υ.Α. του Ο.Η.Ε. είναι η παροχή ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα διεθνούς , ευρωπαϊκού κι ελληνικού δικαίου , εντός των πλαισίων της λειτουργίας του κλιμακίου ενημέρωσης. Ο ρόλος του εκπροσώπου του Δ.Ο.Μ. σχετίζεται με την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη λύση του εθελούσιου επαναπατρισμού ο οποίος γίνεται με ασφάλεια και χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση.
 
Κ.Υ.Τ. Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής ΕΛ.ΑΣ
 
Οι προσωρινά διαμένοντες στο Κ.Υ.Τ. έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση της εθελοντικής επιστροφής μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής επικοινωνεί με τις οικείες προξενικές αρχές για την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, μεριμνά για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους και παρέχει οικονομικό βοήθημα τριακοσίων ευρώ (300€) για όσους δεν κρατούνται και επιθυμούν να επιστρέψουν. Παρέχει δε βοήθημα της τάξεως των διακοσίων ευρώ (200€) για όσους κρατούνται κι επιθυμούν να επιστρέψουν.

Κ.Υ.Τ. Ελληνική Αστυνομία- Διαδικασίες απέλασης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τους προσωρινά διαμένοντες να βρίσκονται στη χώρα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., δεν είναι αιτούντες άσυλο και δεν ακολουθούν τα προαναφερόμενα προγράμματα υποβοηθούμενης επιστροφής, θα παραπεμφθούν στην Ελληνική Αστυνομία η οποία θα προβεί σε περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψουν με τη διαδικασία της απέλασης στη χώρα τους.


Φωτογραφίες : Μιχάλης Κολάρος