ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των οποίων η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιλαμβάνεται και που υλοποιούνται στα εποπτευόμενα από αυτήν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και στις κινητές μονάδες περιλαμβάνουν :  
  • Την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των παράνομα εισερχόμενων
  • Την καταγραφή τους, διαδικασία η οποία περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό της ηλικίας τους που λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις εκείνες που τίθεται ζήτημα ανηλικότητας
  • Ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εάν κριθεί αναγκαίο
  • Υπεύθυνη ενημέρωση σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων.Ειδική μέριμνα για την πληροφόρηση των προσωρινά διαμενόντων στις δομές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αναφορικά με την δυνατότητα υπαγωγής τους σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας , παραπέμπεται στο περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι μέλος ευάλωτης ομάδας γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να παραπεμφθεί σε αρμόδια προνοιακή δομή.

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης οι υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περαιτέρω διαχείρισή τους:

α) οι αλλοδαποί που εκδηλώνουν επιθυμία να υποβάλλουν αίτημα διεθνούς προστασίας παραπέμπονται στην Υπηρεσία Ασύλου

β) τα ευάλωτα άτομα στο Ε.Κ.Κ.Α. για την εξεύρεση κατάλληλης δομής φιλοξενίας  (στο νόμο 3907/2011 υπάρχει απαρίθμηση των περιπτώσεων όπου κάποιος χαρακτηρίζεται ως ανήκων σε ευάλωτη ομάδα και πρέπει να παραπεμφθεί ως τέτοιος)

γ) οι εναπομείναντες αλλοδαποί στην ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες,

δ) για όσους εκδηλώσουν επιθυμία εθελούσιας επιστροφής ενημερώνεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ο οποίος και αναλαμβάνει τις διαδικασίες επαναπατρισμού τους. 

δ΄) Διαδικασίες εθελοντικής επιστροφής αναλαμβάνει πλέον και η Ελληνική Αστυνομία ( Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής)