TEXNIKO ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, υλοποίησε το Έργο με Τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών και εργασιών σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και λυμάτων του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου» σε συνεργασία με τον Δήμο Σάμου, ο οποίος ήταν συν-δικαιούχος, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που συνάφθηκε μεταξύ των δύο μερών.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε ποσοστό  100% σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία επιχορήγησης.

 

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης και τη σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος του Κέντρου με το κύριο σύστημα αποχέτευσης της νήσου Σάμου. Για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών, υπεύθυνος ήταν ο ανάδοχος που επιλέχθηκε από τον Δήμο Σάμου κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών.

 

Συνοψίζοντας, η εν λόγω Δράση προήγαγε τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών καθώς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Κέντρου, στο πλαίσιο σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποστολή της ΥΠ.Υ.Τ, η οποία συνίσταται στην διευκόλυνση και τον συντονισμό της διαχείρισης των Υ.τ.χ. που εισέρχονται παράτυπα στη χώρα.