ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Συγκρότηση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και του συντονισμού των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες .

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης νοούνται τα:
~ Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
~ Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης
~ Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής
~ Ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας