Κ.Μ.Υ.Τ. Β΄

Με την υπ’ αρ. 11.1/1460 (ΦΕΚ Β’ 1066/29-04-2013) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συστήθηκε η Κινητή Μονάδα Β’ η οποία άρχισε να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2013 στη Χίο με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών. Λόγω της αυξημένης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στο Βόρειο Αιγαίο η Κ.M.Y.T. Β’ μεταφέρθηκε από τον Οκτώβριο 2013 στη Λέσβο.

Η Μονάδα λειτουργεί σε χώρους ταυτοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών, την καταγραφή τους, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και την παραπομπή τους στους αρμόδιους φορείς καθώς και την παραπομπή των αιτούντων άσυλο στην Υπηρεσία Ασύλου.  

Από την έναρξη της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Β’ έως και τον Απρίλιο 2015 έχουν καταγραφεί και υπαχθεί στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής συνολικά 6.065  υπήκοοι τρίτων χωρών, εκ των οποίων 800 στη Χίο και 5.265 στη Λέσβο.

Όπως και στην Κ.M.Y.T. Α’, για την εύρυθμη λειτουργία της Κ.M.Y.T. Β’, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται με ΜΚΟ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διερμηνείας και ενημέρωσης και έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής να πληρούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο.