Κ.Μ.Υ.Τ. Α΄

Με την υπ’ αρ. 11.1/1460 (ΦΕΚ Β’ 1066/29-04-2013) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συστήθηκε η Κ.M.Y.T. Α’ η οποία άρχισε να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2013 στη Σάμο με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών. Η Μονάδα λειτουργεί σε χώρους της Ελληνικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών, την καταγραφή τους, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και την παραπομπή τους στους αρμόδιους φορείς καθώς και την παραπομπή των αιτούντων άσυλο στην Υπηρεσία Ασύλου.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι τον Οκτώβριο 2015, έχουν καταγραφεί και υπαχθεί σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης συνολικά 6.296 υπήκοοι τρίτων χωρών, εκ των οποίων 5.094 είναι άντρες και 1.202 γυναίκες ενώ για τη λειτουργία της έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής να πληρούν τα κριτήρια του σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται με ΜΚΟ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διερμηνείας και ενημέρωσης.