ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), και οι κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής. Βάσει του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και οι κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής υλοποιούν διαδικασίες πρώτης υποδοχής εντός των ορίων της τοπικής τους δικαιοδοσίας, στους παράτυπα εισερχόμενους στην χώρα μας μετανάστες.