ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, οι Ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας. Βάσει του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) καθώς επίσης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης υλοποιούν διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης εντός των ορίων της τοπικής τους δικαιοδοσίας, στους παράτυπα εισερχόμενους στην χώρα μας μετανάστες.